Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεσαγρού έχει την έδρα του στο χωριό Μεσαγρός Λέσβου στην περιοχή της Γέρας, περιοχή που παράγει το 48% του λεσβιακού λαδιού, σχεδόν τη μισή παραγωγή της Λέσβου, δηλαδή.

Ιδρύθηκε το 1922 και έχει σήμερα 194 μέλη-αγρότες. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη του. Διαθέτει ένα ελαιοτριβείο 242 m2 και γραφεία 17 m2. Μέσω αυτών των εγκαταστάσεων καλύπτονται οι ανάγκες των αγροτών-μελών του και εξυπηρετούνται και παραγωγοί της γύρω περιοχής που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού.
Από τα παραπάνω μέλη του συνεταιρισμού 73 παραγωγοί μέλη συμμετείχαν στη σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιόλαδου και Επιτραπέζιας Ελιάς διαθέτοντας 3143 στρέμματα.

Πιο συγκεκριμένα το φάσμα δραστηριοτήτων της Οργάνωσης αφορά στα ακόλουθα:

  • Συγκέντρωση ελαιόκαρπου
  • Έκθλιψη-άλεσμα ελαιόκαρπου
  • Αποθήκευση –εμπορία ελαιόλαδου

Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων της Οργάνωσης εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές:

  • στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού 17τμ
  • στο ελαιουργείο 242τμ
  • στις αποθήκες 1150τμ